SlovenskýEnglish

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2019 o záväznej časti Územného plánu obce Vajkovce