SlovenskýEnglish

Symboly obce

Korene obce siahajú do prvej polovice 14. storočia. Obec vznikla v roku 1312 a bola majetkom šľachtického rodu Abovcov. Erb obce bol prevzatý z historického znaku zachovaného na pečati obce z roku 1784. Vyobrazenie koruny s hviezdičkami na erbe predstavovalo blízkosť obce ku kráľovskému mestu Košice. Vyobrazenie jašterice - salamandry, vyjadrovalo túžbu po odlišnosti od ostatných obcí, ale aj údajný mimoriadny výskyt tohto druhu živočíchov v tomto kraji.

Vlajka obce pozostáva z deviatich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (1/9), bielej (1/9), modrej (1/9), žltej (1/9), čiernej (1/9), žltej (1/9), modrej (1/9), bielej (1/9), modrej (1/9). Vlajka je zakončená tromi cípmi.