SlovenskýEnglish

Členstvo v združeniach

Združenie miest a obcí Slovenska

Bezručova 9
811 04 Bratislava
e-mail: centr@zmos.sk
web: www.zmos.sk

Regionálne združenie obcí Košice - okolie

Osloboditeľov 22
044 14 Čaňa

Združenie obcí Torysského mikroregiónu

OcÚ Beniakovce
Beniakovce 44
044 42 Rozhanovce

Miestna akčná skupina Okolie Košice (MAS OKO)

Na Kucyku 23
044 19 Ruskov
e-mail: okoliekosic@zoznam.sk
web: www.okoliekosic.webex.sk