SlovenskýEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecvajkovce.sk spravuje Obec Vajkovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Vajkovce

Adresa:

Obecný úrad Vajkovce
Vajkovce 84
044 43  Budimír 

IČO: 00 324 841

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice - okolie
Región: Toryský
Počet obyvateľov: 746
Rozloha: 389 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1630

Všeobecné informácie:
obecvajkovce@netkosice.sk
obecvajkovce@gmail.com
Podateľňa:
obecvajkovce@netkosice.sk
obecvajkovce@gmail.com
Starosta: Róbert Čorba, tel:  +421 948 504 227 

Sekretariát:
Tel.: 
055/ 6950 122
Fax055/ 7295 542
E-mail:
obecvajkovce@netkosice.sk
obecvajkovce@gmail.com

 

Kompetencie:
Obec Vajkovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Vajkovce je zriadený na Spoločnom Obecnom úrade Beniakovce so sídlom v Košiciach.

Úradné hodiny