SlovenskýEnglish

Obecný úrad

Orgány obce Vajkovce

Symboly obce


Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné a administratívne činnosti. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.

Obecný úrad najmä :

  • zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva,
  • vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
  • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

Obecný úrad Vajkovce

Zamestnanci obecného úradu:

Daniela Andrejčáková samostatný odborný referent
Ing.Jana Goceliak samostatný odborný referent

Adresa
Obecný úrad Vajkovce
Vajkovce 84
044 43 Budimír

tel: 055/ 6950 122
mobil: 0948 504 227
e-mail: obecvajkovce@netkosice.sk,
             obecvajkovce@gmail.com

Úradné hodiny

Spoločný obecný úrad Beniakovce

Spoločný obecný úrad Beniakovce so sídlom v Košiciach zabezpečuje agendu v oblasti:

  • štátnej správy v územnom plánovaní a stavebnom poriadku,
  • štátnej správy v školstve,
  • štátnej správy v ochrane životného prostredia,
  • sociálne služby,
  • prejednávanie priestupkov,
  • spracovanie miezd.

Kontakty
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Kmeťova 20
040 01 Košice

tel055/ 7980 826
e-mail: oubeniakovce@slovanet.sk
web: www.socubeniakovce.szm.com