SlovenskýEnglish

Tip na výlet

Herľany | Gejzír

Herliansky gejzír je ako jediný studeno - vodný gejzír v Európe európskym unikátom. Od klasických gejzírov sa odlišuje nízkou teplotou vody, pretože je situovaný v oblasti so skončenou vulkanickou činnosťou. Gejzír samovoľne strieka do výšky 10 až 15 metrov s periódou 32 - 36 hodín, erupcia trvá približne 25 minút. Je aktívny nepretržite od roku 1872. Teplota vystrekovanej vody je 14-18 °C a voda je silne mineralizovaná.
orientačný čas erupcie

Rankovce | Prírodná rezervácia Rankovské skaly

Rankovské skaly sa nachádzajú v Slánskych vrchoch v podcelku Makovica nad obcou Rakonvce. Prírodná rezervácia je vyhlásená na ochranu skalného komplexu v Slanských vrchoch s typickými spoločenstvami, vzácnymi a ohrozenými druhmi rastlín.

turistická mapa

Slanské vrchy | Dubnícke opálové bane

Tento jedinečný svetový unikát sa nachádza v strede Slanských vrchov, medzi obcami Zlatá Baňa a Červenica. Dubnícke opálové bane v súčasnosti nie sú prístupné verejnosti. Prístupný je povrchový náučný chodník, ktorý začína pri štôlni Viliam a vedie po povrchu bývalej baníckej osady Dubník.

Dubnícke opálové bane

Slanská Huta | Vojenské bunkre z I. ČSR

Vojenské bunkre boli postavené v rokoch 1937-1938 medzi obcami Slanská huta, Kuzmice a Michaľany. Bolo tu postavených okolo 55 ľahkých vojenských opevnení zo železno-betónovej konštrukcie. Ich úlohou bolo zabrániť možnému prieniku maďarských vojsk na československé územie. Dodnes sa žiaľ zachovalo len okolo 20 bunkrov. Dva bunkre sa nachádzajú priamo v obci. Ostatné môžete obdivovať z oboch strán zelenej turistickej značky v smere na stredisko Izra.

Kam vo voľnom čase

Košický kraj

Slovensko