SlovenskýEnglish

Spádové inštitúcie

Daňový úrad Košice
Adresa            
Rozvojová 2 , 041 90 Košice
tel. 055 7830 111055 7830 113
fax 055 6853 895
web odkaz

Obvodné oddelenie policajného zboru Bidovce
Adresa
044 45 Bidovce 115
tel. 09619 33901055 6965 539
fax 055 6965 821

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Košice - okolie
Adresa
Trieda SNP 35, 041 02 Košice
tel. 09619 33101
fax 09619 33109
web odkaz


Okrený súd Košice okolie
Adresa
Štúrova 29, 041 10 Košice
tel. 055 7269 111 
fax 055 7269 620
e-mail alzbeta.fabianova@justice.sk
web odkaz

Obvodný úrad Košice okolie
Adresa
Hroncova 13, 040 01 Košice
tel. 055 6004 111
fax 055 6325 983
web odkaz

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Adresa
Staničné námestie 9, Košice
tel. 055 2440 999
e-mail verejnaschranka.upsvrke@upsvar.sk
web odkaz

Katastrálny úrad v Košiciach
Adresa
Južná trieda 82, 040 17 Košice
tel. 055 2818 033
fax 055 7297 626
e-mail kuke@skgeodesy.sk
web odkaz


Obvodný úrad životného prostredia Košice-okolie
Adresa
Adlerova 29, 040 22 Košice
tel. 055 6715 679055 6713 072
fax 055 6713 108
e-mail prednosta@ks.ouzp.sk
web odkaz

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice – okolie
Adresa

Mudroňová 15, 040 03 Košice
tel. 055 6250 790
fax 055 7289 262
e-mail sekretariat.ks@hazz.minv.sk
web odkaz

Obvodný pozemkový úrad Košice-okolie
Adresa
Popradská 78, 040 11 Košice
tel. 055 6236 415
fax 055 7898 376
e-mail opu.ks@3s.land.gov.sk
web odkaz

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Adresa
Ipeľská 1, 040 11 Košice
tel. 055 7860 101
fax 055 7860 147
e-mail ke.sekretariat@uvzsr.sk
web odkaz