SlovenskýEnglish

Odpadové hospodárstvo

Separovaný zber odpadov 

Papier
noviny, časopisy, kartón.
Nezbiera sa:
- papier špinavý a mastný, fólie, celofán, obaly z masla, jogurtov, škatuľové obaly od nápojov (Tetrapak).

Sklo
- prázdne sklenené fľaše, tabuľové sklo musí byť rozbité.
Nezbiera sa:
porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, sklobetón, žiarovky a  žiarivky, sklo kombinované s iným materiálom.

PET- fľaše
- plastové fľaše od nápojov - zlisujte stlačením.
Nezbiera sa:
plastové fľaše od olejov, tetrapak - škatuľové obaly, bandasky, fľaše od aviváže a pod.

Kovové obaly
plechovky od alko a nealko nápojov - zlisujte stlačením.
Nezbiera sa:
kovové obaly kombinované s iným obalom

Zmiešané plasty
fólie, sáčky, plastové fľaše, prepravky, plastové  stoličky, plastové hračky, fľaše od aviváže a čistiacich prostriedkov, obaly z jogurtov, obaly od drogérie.
Nezbiera sa:
- tetrapak, plastové fľaše od olejov, podlahové krytiny, laminát, matrace, hygienické potreby, žalúzie, špinavé fólie   zo stavieb, plasty s prímesami iných materiálov, polystyrén, bazény.

Pneumatiky
pneumatiky do vonkajšieho priemeru 1m - bez diskov.

Elektronický odpad
biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, hi-fi tech.
Elektronický odpad musí byť v celku s elektronickými časťami. nevykladajte: vyhrievacie telesa s výmurovkou.

Tetrapak
škatuľové obaly od nápojov (džúsy, mlieko) - zlisujte stlačením.
Nezbiera sa:
- špinavé obaly, papier, kartón, fólie a pod.

Nebezpečný odpad
batérie a akumulátory, lepidlá, živice, žiarivky, pesticídy, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, kyseliny, zásady, farby, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok.
Nebezpečný odpad v žiadnom prípade nenechávajte bez dozoru dospelej osoby!
Nebezpečný odpad sa odoberá len v pôvodnom balení od majiteľa alebo povereného zástupcu po preukázaní sa preukazom.