SlovenskýEnglish

Farnosti

Rímskokatolícka farnosť Rozhanovce

Adresa:
RKFÚ
Kostolná 541/2
044 42 Rozhanovce

tel: 055/ 6951 060
mobil: 0905 366 257
e-mail: rozhanovce@rimkat.sk
web: odkaz

Program bohoslužieb

Reformovaný cirkevný zbor Vajkovce

Adresa : 
Reformovaná kresťanská cirkev, farnosť Vajkovce
Vajkovce
044 43 Budimír

tel: 055/ 6950 763

Gréckokatolícka farnosť Rozhanovce

Adresa :
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Rozhanovce
ulica SNP 66
044 42 Rozhanovce

tel: 055/ 6990 370
mobil: 0911 912 350
e-mailrozhanovce@grkatke.sk
web: odkaz

Bohoslužobný program

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. Budimír

Adresa: 
Ev. a. v. farský úrad Budimír
Budimír 16
044 43 Budimír

tel: 055/ 6958 246