SlovenskýEnglish

Zvyky a tradície

Fašiangy
Pochováva sa basa, ľudová zábava s cigánskou muzikou, mladí sa skladali (ženy koláče, šišky, muži zajace, mäso, pálenku) a v dome niektorého z nich sa zabávali.

Veľká noc
Typická oblievačka, ráno už o siedmej začali chodiť deti s pohármi a chlapi s vedrami z domu do domu. Ženy pozývali chlapov, dali im syrek, klobásu, pálenku. Večer sa robila zábava v krčme. Na smrtnú nedeľu sa urobila morená a mládež ju niesla dolu dedinou, kde ju utopili.

Turíce
Stavali sa máje, v noci okolo dvanástej a vyberali sa peniaze, chlapom sa vyniesla pálenka.

Juniáles
Oslavovalo sa na konci školského roku na školskom dvore pri fare, hrala muzika, tancovalo sa spievalo.

Dožinky
Boli po skončení žatvy. Na obecnom úrade v kuchyni sa varil guláš, pila sa pálenka, ženy spievali, tancovali.

Vianoce
Typické jedlo: oblátky s medom a cesnakom, bobaľky s makom, kapustnica s hubami a mäsom, kapor a zemiakový šalát. Na štedrý deň chodili deti vinšovať, cigánky chodili spievať popod okná a dali im langoše, koláče, múku. Potom sa chodilo na polnočnú omšu.

Silvester
V kultúrnom dome bola zábava, ráno na nový rok chodili mladí chlapci vinšovať.

Priadky
Chodilo sa v zime každý večer do iného domu, stretávala sa mládež a rozprávali si strašidelné príhody.

Páračky
Tiež v zime, chodili ženy do každého domu a párali perie.

Remeslá
Chlapci plietli koše do vozov, aj malé na zemiaky - košikári. Rúbali v lese drevo, zvážali ho do domov. Neďaleko býval kováč, ktorý podkúval kone, kravy. Pestovalo sa obilie všetkého druhu. Pestovalo sa aj konope, z ktorého ženy tkali plátno (predtým ho chodili močiť do Torysy aby sa lepšie trelo, ženy dávali pozor aby im ho nevzala voda - moklo týždeň a potom sa česalo a priadlo, pradená sa točili na motovidlo, vyprali sa, vysušilli a našpúľali sa na špuľky a vilo sa na krosnách do plátna. Tkali sa aj koberce, obrusy, plachty, dečky, preberali sa na nich kvety a vzory. Pekári piekli chlieb, v mlyne na elektrinu sa mlela múka.

Oblečenie
Neboli charakteristické kroje len typické dedinské oblečenie. Ženy: nosili spodničku, 5-6 spodných „kabátov“ - sukne zdobené medeirovou výšivkou, na tom nosili vrchné sukne zdobené čipkou alebo stuhou, navrch si obliekali blúzky a svetre. Muži: nosili „štofové“ nohavice, košele, kabáty, do roboty montérky a na slávnostné príležitosti obleky.