SlovenskýEnglish

Rímskokatolícka cirkev

Kostol Božieho milosrdenstva

Na začiatku stavby, 9. decembra 2000, mali veriaci, necelých tridsať katolíckych rodín z celej obce Vajkovce, pre zakúpenie tehál 160 000 korún.

18. marca 2001 bol požehnaný základný kameň. Potom sa naplno začala realizácia výstavby kostola Božieho milosrdenstva podľa projektu Ing. arch. Michala Baníka.

Svojpomocná výstavba i za pomoci dobrodincov stála nakoniec jeden a pol milióna korún. Pod toto číslo sa výrazne podpísalo veľké nadšenie veriacich, výsledkom ktorého je prvý katolícky kostol vo Vajkovciach.

18. apríla 2004 sa konala konsekrácia novopostaveného Kostola Božieho milosrdenstva.

Kostol konsekroval Mons. Alojz Tkáč košický arcibiskup – metropolita. Obrad posviacky kostola mal štyri časti. Po úvodnej, a po liturgii slova nasledovala posväcujúca modlitba a po nej pomazanie oltára i stien novopostaveného kostola, ktoré začal hlavný celebrant slovami: „Pán nech svojou mocou posvätí tento oltár i tento dom, ktoré svojimi rukami pomažeme. Nech sú viditeľným znakom tajomstva Krista a Cirkvi.“ Potom arcibiskup pomazal krizmou aj steny, symbolicky cez rozmiestnené kríže po celom obvode kostola. Pred incenzovaním sa na oltár postavila panvica so žeravým uhlím a pri zapaľovaní tymiánu sa arcibiskup modlil: „Moja modlitba nech sa vznáša k tebe Pane ako kadidlo, napĺňajúce tento chrám príjemnou vôňou. Nech aj tvoja Cirkev vydáva Kristovu vôňu.“ Po Tobiášovom chválospeve nasledovala posledná štvrtá časť - eucharistická liturgia. Pred slávnostným požehnaním pán arcibiskup povzbudil prítomných: „Sami ste stavali. Iní vám pomohli vo veľkej miere. Keď teda počujete prosbu od niekoho iného, keď zaklope na vaše dvere, tak radi pomôžte. Každému dajte tak, ako iní dali vám.“

Na záver slávnosti sa všetkým poďakoval Michal Tkáč domáci farár Rozhanovskej farnosti: „Milí bratia a sestry, Otec arcibiskup chcem poďakovať všemohúcemu Bohu za to, že sme toto dielo doviedli do tohto štádia i za to, že nám dal silu pracovať.“ 

Adresa farského úradu:
Rímsko katolícka farnosť Sedembolestnej Panny Márie Rozhanovce
Kostolná 541/2 , 044 42 Rozhanovce

web: https://www.farnostrozhanovce.sk
tel.: 0948 942 528
e-mail: rozhanovce@abuke.sk

https://www.farnostrozhanovce.sk/?page_id=112