Obecný úrad 

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné a administratívne činnosti. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.Obecný úrad najmä :

  • zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva,
  • vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
  • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.


Obecný úrad Vajkovce

Zamestnanci obecného úradu:

Daniela Andrejčáková samostatný odborný referent
Ing.Jana Goceliak samostatný odborný referent

Adresa
Obecný úrad Vajkovce
Vajkovce 84
044 43 Budimír

tel: 055/ 6950 122

mobil: 0948 504 227
e-mail: obecvajkovce@netkosice.sk
             obecvajkovce@gmail.com

Úradné hodiny
Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 16:30
Štvrtok: 07:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00


Spoločný obecný úrad Beniakovce

Spoločný obecný úrad Beniakovce so sídlom v Košiciach zabezpečuje agendu v oblasti:

  • štátnej správy v územnom plánovaní a stavebnom poriadku,
  • štátnej správy v školstve,
  • štátnej správy v ochrane životného prostredia,
  • sociálne služby,
  • prejednávanie priestupkov,
  • spracovanie miezd.


Kontakty
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Kmeťova 20
040 01 Košice

tel055/ 7980 826
fax: 055/ 7980 820
e-mail: oubeniakovce@slovanet.sk
web: odkaz

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár