Kontakty

Toto webové sídlo www.obecvajkovce.sk spravuje Obec Vajkovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Vajkovce

Adresa:
Obecný úrad Vajkovce
Vajkovce 84
044 43  Budimír 

IČO:  00 324 841

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice - okolie
Región: Toryský
Počet obyvateľov: 746
Rozloha: 389 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1630

Všeobecné informácie: obecvajkovce@netkosice.sk, obecvajkovce@gmail.com
Podateľňa: obecvajkovce@netkosice.sk, obecvajkovce@gmail.com
Starosta: Róbert Čorba, tel:  +421 948 504 227

Sekretariát: 
Tel.:
 055/ 6950 122
Fax055/ 7295 542

E-mail: obecvajkovce@netkosice.sk, obecvajkovce@gmail.com

Kompetencie:
Obec Vajkovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Vajkovce je zriadený na Spoločnom Obecnom úrade Beniakovce so sídlom v Košiciach.

Úradné hodiny: 

Pondelok   7.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 15.30
Streda 7.30 - 16.30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7.30 - 12.00

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár