Kontakt:

Návštevnosť:

Vitajte

Vážení užívatelia internetu, milí priatelia.

Vítame Vás na oficiálnej internetovej stránke obce Vajkovce. Veríme, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky prinesie obyvateľom obce ale aj jej návštevníkom množstvo zaujímavých informácií o aktuálnom dianí v obci, o histórii obce ale aj o našich plánoch do budúcnosti.

Spolu s poslancami obecného zastupiteľstva sa snažíme o všestranný rozvoj obce. Našim cieľom je, aby sa tu cítili dobre nie len domáci obyvatelia, ale aj návštevníci, ktorí k nám zavítajú z rôznych dôvodov.

Veríme, že Vás táto virtuálna podoba obce Vajkovce zaujme a že k nám radi zavítate aj osobne a naša webová stránka Vám bude nápomocná aj pri vybavovaní rôznych osobných a úradných záležitostí.

  

Samosprávny kraj
Košický

Okres
Košice - okolie
Región
Toryský
IČO
00324841
Počet obyvateľov
724
Rozloha
389 ha
Prvá písomná zmienka     
v roku 1630
Starosta obce
Róbert Čorba

 

Obec Vajkovce leží v urbanizačnom priestore krajských miest Košice a Prešov, na hlavnej sídelnej rozvojovej osi Košice - Prešov. Nachádza sa v severovýchodnej časti Košickej kotliny po ľavej strane rieky Torysy v nadmorskej výške 205 m.n.m.

Po štátnej ceste susedí s obcou Budimír a južne cca 1500 m s obcou Kráľovce. Južne susedí s obcami Beniakovce a Rozhanovce. V západnej časti prechádza extravilánom obce diaľnica D1 Košice – Prešov. Vzdialenosť od mesta Košice je 10 km, od mesta Prešov 22 km. Organizačne patrí obec do Košického kraja, okresu Košice okolie.

Názov obce je doložený z roku 1630 ako Waykocz, z roku 1773 ako Wajkowce, z roku 1786 ako Wajkowce; po maďarsky Vajkóc. 

V súčasnosti má obec 250 domov a 724 obyvateľov. Vďaka rozrastajúcemu sa sídlisku Slnečná stráň, po kolaudácii, v krátkom čase pribudne cca 100 domov a 150 obyvateľov.