Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Vítame Vás na stránke Materskej školy Vajkovce - Slniečkovo. Sme štátna materská škola, ktorej zriaďovateľom je obec Vajkovce. Materská škola je dvojtriedna s celodennou starostlivosťou, ktorú navštevujú deti vo veku od 3 do 6 rokov. V účelovo zariadenej budove s veľkým školským dvorom, s trávnatou plochou určenou na rôzne pohybové aktivity. Areál je vybavený preliezkami, pieskoviskom a dreveným altánkom. Toto príjemné prostredie nám slúži na rekreačný pobyt, a preto sa snažíme tráviť čo najviac času na čerstvom vzduchu. Pravidelným denným pobytom vonku podporujeme rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí, otužujeme detský organizmus.  Prostredie, v ktorom naše deti vyrastajú by sme mohli nazvať zdravé. Veď prostredie, dedina a jej výhody oproti mestu sú zárukou zdravého vývoja. Materská škola pomáha rodine v jej starostlivosti o dieťa. Detstvo je krátky čas, a preto záleží na kvalite prežitia každého roka. Našou každodennou snahou je, aby sme vytvárali podmienky pre úspešné vzdelávanie a citlivú výchovu detí. Z tohto sa vytvárajú aj priority školy vo výchovno- vzdelávacej oblasti: rozvíjať individuálne vlohy, schopnosti a možnosti dieťaťa rešpektujúc jeho individuálne osobitosti, podporovať záujem dieťaťa o svet a jeho dianie, podnecovať zvedavosť a kreativitu. 


Pedagogický zamestnanci:

Riaditeľka MŠ: Bc. Renáta Gardecká                                             
Učiteľky MŠ: Bc. Denisa Gregová Dancáková                                                                                                                       Mária Kissová


Prevádzkoví pracovníci: 

Vedúca školskej jedálne: Marcela Sászová

Prevádzka MŠ:
Od  6:45 hod. - do 16:15 hod. 

Kontakt:

t. č.: 0911 679 871, e-mail: msvajkovce65@gmail.com

Upozornenie pre rodičov: 
Nahlasovanie alebo odhlasovanie na stravu je vždy do 8:00 hod. toho dňa osobne alebo telefonicky na čísle:  0911 679 871  

Čo potrebuje dieťa do MŠ?                                                   

• papučky (nie šľapky) 
• ramienko do skrinky 
• pyžamko 
• uteráčik, zubnú kefku,  
• náhradné veci na prezlečenie 
• 3-4 ročné deti vlhčené utierky

Harmonogram denných činností v triedach I. a II.

Trieda

Čas

Činnosti

Rámcovo stanovený čas

Otvorenie materskej školy, schádzanie detí, ranný

filter

Hry a činnosti  podľa voľby detí- priamo i nepriamo navodené, usmernené činnosti, plánovanie  a navrhovanie aktivít, individuálne, frontálne alebo skupinové činnosti a aktivity,

Individuálne jazykové chvíľky, ranný kruh – rozhovory, diskusie

Zdravotné cvičenie -pohybové a relaxačné cvičenia   

Trieda I. 3-5

Od 6:45 do 9:00

Trieda II. 5-6

Od 6:45 do 9:00

Pevne stanovený čas

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie)

Desiata

Trieda I. 3-5

Od 9:00 do 9:20

Trieda II. 5-6

Od 9:00 do 9:20

Rámcovo stanovený čas

Edukačné aktivity korešpondujú so ŠkVP a ŠVP. Aktivity -výtvarné, hudobné, hudobno-pohybové, grafomotorické, dramatické, jazykové, matematické

Pobyt vonku - spojený s vychádzkou do blízkeho okolia, realizovaný na školskom dvore s rôznym zameraním (pohybovým, environmentálnym, zdravotným, dopravným, ekologickým)

Trieda I. 3-5

Od 9:20 do 12:00

Trieda II. 5-6

Od 9:20 do 12:00

Pevne stanovený čas

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie)

Obed

Trieda I. 3-5

Od12:00 do 12:30

Trieda II. 5-6

Od 12:00 do 12:30

Rámcovo stanovený čas

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, čistenie zúbkov)

Odpočinok -príprava na odpočinok, odpočinok (dĺžka závislá od individuálnych potrieb detí)

Trieda I. 3-5

Od 12:30 do 14:30

Trieda II. 5-6

Od 12:30 do 14:30

Pevne stanovený čas

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

Pohybovo relaxačné cvičenia(telovýchovná chvíľka)

Olovrant

Trieda I. 3-5

Od 14:30 do 15:00

Trieda II. 5-6

Od 14:30 do 15:00

Rámcovo stanovený čas

Hry a hrové činnosti (individuálne, skupinové priamo i nepriamo usmerňované podľa priania a predstáv detí, navodené, edukačné aktivity,

Pobyt vonku

Hodnotenie dňa, odchod detí domov,

Kontrola zariadenia pri odchode

KONIEC PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY

Trieda I. 3-5

Od 15:00 do 16:15

Trieda II. 5-6

Od 15:00 do 16:15

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár