Rybársky lístok 

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov. Rybárske lístky vydáva Obecný úrad vo Vajkovciach na základe ústnej žiadosti fyzickej osoby. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.


Potrebujete
- platný občiansky preukaz

Poplatky
- týždenný rybársky lístok 1,50 €
- mesačný rybársky lístok 3,00 €
- ročný rybársky lístok 7,00 €
- trojročný rybársky lístok 17,00 €

Od poplatkov sú oslobodené:
- žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva
- odborní zamestnanci na úseku rybárstva ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve
- zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodária ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž
- osoby do 15 rokov

Lehota na vybavenie
- na počkanie

Legislatíva
Zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve
Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár