Sme štátna materská škola, ktorej zriaďovateľom je obec Vajkovce. Materská škola je dvojtriedna s celodennou starostlivosťou, ktorú navštevujú deti vo veku od 3 do 6 rokov. V účelovo zariadenej budove s veľkým školským dvorom, s trávnatou plochou určenou na rôzne pohybové aktivity. Areál je vybavený preliezkami, pieskoviskom a dreveným altánkom. Toto príjemné prostredie nám slúži na pohybovo-rekreačný pobyt a preto sa snažíme tráviť čo najviac času na čerstvom vzduchu. Pravidelným denným pobytom vonku podporujeme rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí, otužujeme detský organizmus. Prostredie v ktorom deti vyrastajú by sme mohli nazvať zdravé. Veď  prostredie, dedina a jej výhody oproti mestu sú zárukou zdravého vývoja. Materská škola pomáha rodine v jej starostlivosti o dieťa. Detstvo je krátky čas a preto záleží na kvalite prežitia každého dňa v roku. Našou každodennou snahou je, aby sme vytvárali podmienky pre úspešné vzdelávanie a citlivú výchovu detí. Z tohto sa vytvárajú aj priority školy vo výchovno- vzdelávacej oblasti: rozvíjať individuálne vlohy, schopnosti a možnosti dieťaťa rešpektujúc jeho individuálne osobitosti, podporovať záujem dieťaťa o svet a jeho dianie, podnecovať zvedavosť a kreativitu.

 

Prevádzka MŠ:
Od  06:45 hod. -  do 16:15 hod. 

Kontakt:
0911 679 871

Pedagogický zamestnanci:
Riaditeľka  MŠ: Bc. Renáta Gardecká
Učiteľky  MŠ: Bc. Denisa Dancáková, Mária Kissová


Prevádzkoví zamestnanci:
Vedúca školskej jedálne MŠ: Soňa Doľáková
Školníčka MŠ: Mária Kristanová


Čo potrebuje dieťa do MŠ?                                                   

- prefotenú kartičku poistenca (novoprijaté deti),
- papuče (nie vsuvky) označené menom dieťaťa,
- pyžamo (označené menom dieťaťa),
- detský vankúš, paplón, posteľné obliečky, napínacia plachtu s gumičkou,
- náhradné veci na prezlečenie (tričko, tepláky, spodné prádlo, ponožky)
- hygienické potreby:
  1x 
uteráčik – s putkom a menom,
  1x 
zubnú kefku, 
  1x zubnú pastu

  5x toaletný papier,
  1x tekuté mydlo (0,5l),
10x hygienické vreckovky alebo 1x kozmetické – vyťahovacie,
  
2x papierové obrúsky (desiatové servítky),
  
1x vlhčené utierky pre 3-ročné deti
- vhodné oblečenie na pobyt vonku

- úsmev na tváričke

                                                              

Upozornenie pre rodičov: 
Príchod detí do materskej školy je do 8:00 hod. 

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič VŽDY do 7:45 hod. osobne alebo telefonicky na tel. čísle 0911 679 871.

Ak sa tak nestane, rodič uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá.

 

Milí rodičia!

Nezabúdajte, že pri rôznych činnostiach v MŠ sa deti môžu občas aj zašpiniť, prispôsobte tomu prosím oblečenie dieťaťa. 

Z toho dôvodu odporúčame:

neobliekajte deťom také veci, ktorých znečistenie alebo zničenie by Vám bolo ľúto (a aj deťom). Treba rátať s fľakmi od farieb, trávy, s vyšuchanými kolenami na teplákoch, rifliach či pančuškách.

Usporiadanie dňa v MŠ:

 6:45 - 8:45 - Príchod detí do MŠ,

privítanie, hry a hrové činnosti podľa predstáv detí,  pohybové a relaxačné cvičenia, edukačné aktivity 

Ranný kruh – spoločné  diskutovanie, navrhovanie aktivít, 

8:45 - 9:20 - Osobná hygiena, desiata  1.a 2. trieda

9:20 - Edukačné aktivity – zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno-pohybovej,  výtvarnej, dramatickej, grafomotorickej, atď. oblasti. 

Pobyt detí vonku – vychádzka, hry na školskom dvore 

12:00 - 12:30 - Obed -1. a 2. trieda

12:30 - Osobná hygiena, čistenie zubov, odpočinok 

14:30  - 15:00
 - Pohybové a relaxačné cvičenie, hygiena, olovrant 

15:00 ­­­- 16:15 - Hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené, jazykové chvíľky, edukačné aktivity, hodnotenie dňa, odchod detí domov.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár