Aktuality

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky MŠ Vajkovce 2018

 19.03.2018

Obec Vajkovce

v y h l a s u j e

podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z.

VÝBEROVE KONANIE 

na obsadenie riaditeľa/-ky

Materskej školy vo Vajkovciach.

Prihlášky zasielajte  v termine do 6.4.2018 na adresu:

Obecný úrad Vajkovce,
Vajkovce 84
044 43 Vajkovce

Obálku označte : „Výberové konanie – riaditeľ/ka MŠ, NEOTVARAT

Nástup do funkcie: 26.4.2018

Viac info v prílohe.

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár